ANG PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL NA MAY KURSONG BACHELOR OF ARTS SA PAGGAMIT NG POWERPOINT BILANG E-KAGAMITANG PAMPAGTUTURO, SOUTHERN CHRISTIAN COLLEGE

ANG PERSEPSYON NG MGA MAG-AARAL NA MAY KURSONG BACHELOR OF ARTS SA PAGGAMIT NG POWERPOINT BILANG E-KAGAMITANG PAMPAGTUTURO, SOUTHERN CHRISTIAN COLLEGE

By: RAVAL, RIER B., RUMUMBA, SAMIRA O. AT SILONGAN, GIANISA A.
Adviser: Darlene C. Uballas, MAED
Year: 2014

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang malaman ang persepsyon ng mga mag-aaral na may kursong Bachelor of Arts sa paggamit ng powerpoint bilang e-kagamitang pampagtuturo sa Southern Christian College.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng talatanungan na ipinamigay sa mga kalahok na binubuo ng may limampu’t siyam (59) na mga babae at apat napu’t isa (41) na mga lalaki. Ang nalikom na datos ay sinuri sa pamamagitan ng Frequency, Percentage, at Weighted mean upang maipakita at mailahad ang impormasyong nakalap. T-test ang ginamit sa pagsukat ng mga pagkakaibang persepsyon ayon sa kasarian. ANOVA ang ginamit sa pagsukat ng pagkakaibang persepsyon  ayon sa edad, relihiyon at taon sa kolehiyo.

Lumabas sa pagsusuri na ang persepsyon ng mga kalahok sa paggamit ng powerpoint bilang e-kagamitang pampagtuturo kung ito’y susuriin sa layunin, oras at kasanayan sa paggamit ay nakakuha ng parehong may deskripsyong mabisa. Sa pag-aaral ng datos natuklasan na ang persepsyon ng mga kalahok ay walang pagkakaiba ayon sa edad, kasarian, relihiyon at taon sa kolehiyo sa paggamit ng powerpoint bilang e-kagamitang pampagtuturo.


You May Like